Meoheooo
  • Sigma
  • Dong Ho
Add to Cart
Gửi phản hồi của bạn về sản phẩm

Lip & Cheek Tints 7.5g, Peach Glow (NO SEAL)

399.000  339.000
Save: 15% off

Ngày: 26/08/2017 - ngocle đã viết:
dùng đánh má thì khá ổn còn lên son môi thì không lên màu cho lắm, dùng dưỡng thì ok.