Meoheooo
  • Sigma
  • Dong Ho

Gửi phản hồi của bạn về sản phẩm

Organic lip glaze 2,5g, Strawberry

Ngày: 06/03/2015 - Lala Monica đã viết:
màu lên tự nhiên lắm, mềm môi. Lúc đầu em cũng lót song dưỡng trc, mà đi làm, ăn xong thì trôi, nên xài cây này thôi k dưỡng. Vẫn mềm môi lắm, thành ra nhiều khi lười lót dưỡng, hoặc chỉ lót 1 lần vào buổi sáng thôi