Meoheooo
  • Sigma
  • Dong Ho
Add to Cart
Gửi phản hồi của bạn về sản phẩm

Goat's Milk All Natural Vegetable Base Soap, Original Fragrance

135.000

Ngày: 19/04/2017 - Huỳnh Ngọc Phương Quyên đã viết:
Cực kì tốt, đợt mình mua là sau khi bị dị ứng thời tiết xong, da nổi mẫn đỏ tè lè. Mình dùng sữa tắm gì nó cũng bị nổi hết đó. Xong thấy bên meoheo có bán cái này thế là quyết định xài thử. Cực kì lành tính luôn, tắm xong da mềm mại, không phải mướt như dạng sữa tắm có chưa silicon đâu