Meoheooo
  • Sigma
  • Dong Ho

Gửi phản hồi của bạn về sản phẩm

Avocado Oats & Shea Soap

Ngày: 08/05/2014 - Nguyễn thị phúc đã viết:
Mình dùng em này để tắm và thấy rất thích, hơi giống với em Honey Beer nhưng em này thậm chí còn nhiều bọt và bọt mịn hơn, lâu chảy hơn 1 ít nữa, mùi không có gì đặc biệt lắm, khá dễ chịu :)