Meoheooo
  • Sigma
  • Dong Ho
Add to Cart
Gửi phản hồi của bạn về sản phẩm

Split Stick - Mood Matcher Lip Color, Green / Orange

110.000

Ngày: 10/05/2017 - Julie đã viết:
Nghe mọi người khen dòng son này nhà Mèo nên cũng muốn thử đem về 1 em, tớ nhớ mèo có dạng bút chì moodmatcher LUXE màu cam í, nghe bảo lên màu xinh lắm, mà hết hàng rồi huhu, mong mèo lại nhập thêm về bán nhé!!!