Meoheooo
  • Sigma
  • Dong Ho
Add to Cart
Gửi phản hồi của bạn về sản phẩm

Color Sensational Creamy Matte Lipstick, Touch Of Spice

199.000  169.000
Save: 15% off

Ngày: 11/12/2016 - tuyetbui đã viết:
môi tớ kén son mà với son này thì màu lên đẹp lắm lắm ấy..... nhìn tự nhiên cực.....t sẽ dũng cây này mãi thôi :3333 để đâu cho hết yêu thương _3333