Meoheooo
  • Sigma
  • Dong Ho

Gửi phản hồi của bạn về sản phẩm

Oil-Free Acne Wash

SALE

Ngày: 09/05/2014 - Vân Anh đã viết:
Neutrogena oil-free e đã dùng thử, da rất sạch và thích. Hy vọng dùng vài tuần nữa mặt e sẽ hết mụn. Hii. Em cảm ơn chị nhiều.