Meoheooo
  • Sigma
  • Dong Ho
Add to Cart
Gửi phản hồi của bạn về sản phẩm

Lip balm - Egyptian Fennel with Grapefruit and Sweet Orange 0.25oz

249.000

Ngày: 06/03/2015 - Lala Monica đã viết:
cây son dưỡng pangea của chị, xài cũng tốt lắm. Môi em khô dữ dội luôn, đi làm phòng máy lạnh, uống nc ít. Mấy bữa trc khi mua là môi em tróc từng mảng lun, rát wá chừng