Meoheooo
  • Sigma
  • Dong Ho

Gửi phản hồi của bạn về sản phẩm

Mask - Japanese matcha tea with acai & goji berry

Ngày: 08/01/2013 - thoivay đã viết:
em có cảm giác em mask này sắp làm em bị đau ví rùi texture của em này dùng rất dễ, tán ra đều mặt rất dễ lun ah, mà mùi ngửi cũng thik nữa, em toàn thik mấy mùi kiểu này nhẹ nhẹ mà ngửi cái biết liền là k có hương liệu. Em này đắp thì sướng lắm lun rùi chị ah, em đắp 20p xong rửa đi thấy mặt trắng trẻo lên ấy, bjo ví rủng rỉnh xiền thì phải mau mau rước em nó về thui