Meoheooo
  • Sigma
  • Dong Ho

Gửi phản hồi của bạn về sản phẩm

Toner Italian green mandarin & sweet lime

Ngày: 05/10/2014 - Minh Nguyệt đã viết:
Toner này dùng rất OK, da mướt mịn & mềm mại- một bước không thể thiếu sau khi dùng SRM. Mùi thảo mộc thư giãn. Thành phần ỏrganic xịn luôn