Meoheooo
  • Sigma
  • Dong Ho

Gửi phản hồi của bạn về sản phẩm

Hope in a jar original formula for all skin types

Ngày: 10/02/2014 - Olalachipchip đã viết:
mình mua hộp này của mèo trước tết khoảng 2 tuần, tới tết họ hàng bạn bè tới chơi, khen da mặt mình quá xá lun.Kêu dnay em làm gì mà da mượt quá vậy.
Tối mình đang dùng Trilogy age proof cũng của Mèo lun, sắp hết rùi. Đang suy nghĩ có nên chuyển sáng Hope night luôn không đây, và đang si nghĩ tiếp về cái serum When hope is not enough, đau ví quá