Meoheooo
  • Sigma
  • Dong Ho

Gửi phản hồi của bạn về sản phẩm

Hope in a jar original formula for all skin types

Ngày: 22/10/2014 - DT..388 đã viết:
Mèo ơi, đợt trước t dùng kem Hope in a jar hộp màu trắng thấy rất thích. T dùng hai hộp rồi. Da ban đầu rất khô nhưng dùng kem lần dầu tiên thấy ko bị khô nữa. Kem này thẩm thấu nhanh, nhẹ mặt.