Meoheooo
  • Sigma
  • Dong Ho
Add to Cart
Gửi phản hồi của bạn về sản phẩm

ColorStay Liquid Liner, Black

169.000

Ngày: 07/01/2013 - chjxox đã viết:
Liquid Liner của revlon là tốt nhất, từ sáng tới chiều gần 12h mà không lem không fai màu chút chút nào, đầu cọ cứng cực dễ vẽ mà giá good nữa. E thix nó nhất nhất nhất trong mí cây liquid của e