Meoheooo
  • Sigma
  • Dong Ho

Gửi phản hồi của bạn về sản phẩm

Minted Rose

Ngày: 29/08/2014 - đã viết:
Son hộp to đến bất ngờ luôn ấy, dùng khá thích, bóng, mướt môi, mùi thì hơi nồng (sở thích cá nhân thôi). Nhưng em này đọc thành phần thì hóa ra chứa dầu khoáng nên chất lên môn cũng tương tự vaseline ấy.

 may dao bitcoin may dao tien ao  may dao bitcoin gia re