Meoheooo
  • Sigma
  • Dong Ho
Add to Cart
Gửi phản hồi của bạn về sản phẩm

Sugar Body Scrub, Coconut Lime, 18oz

395.000

Ngày: 19/10/2014 - Khánh Ly đã viết:
C ơiii. Cả cái rosebud và cái scrub đều thích lắm. cái treehut thơm ngọt yêu lắm. xài xog sờ da thấy mịn thích ghê. E bị thâm ở lưng hi vọng xài lâu nó sẽ đỡ. C đừng bao giờ ngưng nhập 2 cái này nha để hết e còn mua tiếp nữa :x