Meoheooo
  • Sigma
  • Dong Ho

Gửi phản hồi của bạn về sản phẩm

Age Proof - Replenishing Night Cream

SALE

Ngày: 18/04/2015 - ly tran đã viết:
Mềnh dùng được 4 hôm rồi, hu hu làm sao da m rất nhậy MP, lần này dùng hông thấy gì, liệu có pải m nóng lòng quá không nhỉ. Tiến triển dần hay thấy luôn