Meoheooo
  • Sigma
  • Dong Ho

Phản hồi từ khách hàng

Mua soapMình đã nhận được soap bạn gửi, rất hài lòng về sự bán hàng của bạn, sẽ là khách hàng mua đồ thường xuyên của shop. Chúc bạn cuối tuần vv!
Người viết: Phương Linh

Back
View All Testimonials

Gửi phản hồi cho shop