Meoheooo
  • Sigma
  • Dong Ho

Phản hồi từ khách hàng

Đã nhận hàngChị đã nhận được hàng. Cảm ơn em nhé. Rất nhanh! những thứ chị mua dùng trước đây, toàn được người quen nhờ mua lại nhé. Làm kênh phân phối cho em được rồi nè. :D
Người viết: Nguyễn Thị Thanh Thủy

Back
View All Testimonials

Gửi phản hồi cho shop