Meoheooo
  • Sigma
  • Dong Ho

Phản hồi từ khách hàng

ThicEm mua hàng của chị mấy lần rồi. Dùng cái nào cũng rất thic, da em sáng lên và mịn hơn rất nhìu ... :)
Người viết: Thu Trang

Back
View All Testimonials

Gửi phản hồi cho shop