Meoheooo
  • Sigma
  • Dong Ho

Phản hồi từ khách hàng

HiHi. Lúc meoheo còn ở q3, có đến nhà mua rùi. Vit c Mad Hippie vs chì kẻ này lúc trước PA cũng mua của Hạnh ah. Xài thik, nên mới mua lại nè :)
Người viết: PA

Back
View All Testimonials

Gửi phản hồi cho shop