Meoheooo
  • Sigma
  • Dong Ho

Phản hồi từ khách hàng

Cám ơn shop nhiều lắmLần đầu tiên đặt hàng online mà có cảm giác VIP đến như vậy...Giao hàng nhanh đến bất ngờ, nhắn tin với khách dễ thương đến bất ngờ.Yêu shop quá đi mất _3
Người viết: Đinh Ngọc Hạnh

Back
View All Testimonials

Gửi phản hồi cho shop