Meoheooo
  • Sigma
  • Dong Ho

Eyebrow Stencil Kit

45.000

  • Manufactured by: E.L.F
  • Add to Cart:


    Set với 4 dáng lông mày khác nhau, ai không khéo tay kẻ lông mày cứ bị chệch lên chệch xuống thì bi giờ không sợ nữa nhá. Giờ chỉ việc để mẫu lông mày mình muốn vào và kẻ thôi, tèn ten.