Meoheooo
  • Sigma
  • Dong Ho

Cils Booster XL Super-Enhancing Mascara Base 2.07ml

115.000

  • Manufactured by: Lancome
  • Add to Cart:


    Oánh em base mascara này lên trước rùi oánh mascara lên sau để có hàng mi super dài, super dày nhá.